Atelietprensa

Ateliet als mitjans de comunicació

Dies després d’haver-se produït la inauguració de la Primera Trobada Ateliet, hem observat com el portal està tenint una gran repercussió en els mitjans. Prova d’això és, que si uns dies abans a l’estrena vam poder veure publicada una notícia al diari general La Vanguardia, és ara el portal en línia sobre informació econòmica sectorial Alimarket qui dedica un breu resum a la Primera Trobada Ateliet, així com informació sobre el portal i beneficis que reporta a tota la seva comunitat d’usuaris.

Més informació aquí