RENOVAT 2

Pla renova’t d’enllumenat 2012

L’Institut Català Energia (ICAEN) ha posat en marxa el Pla renovat d’enllumenat on es vol impulsar la substitució de les instal·lacions interiors de comerços per millorar l’eficiència energètica.

L’ajut poden demanar-la empreses del sector comerç constituïdes amb personalitat jurídica pròpia, així com persones físiques que desenvolupen una activitat empresarial en l’àmbit del comerç.

La subvenció consisteix en:

  • Substitució de bombetes, fluorescents, làmpades i equips per d’altres més eficients que permetin reduir el consum elèctric almenys en un 30%.
  • Instal·lació de sistemes de control d’encesa i de regulació del nivell d’il·luminació que permetin un estalvi elèctric d’almenys un 20%.
  • Reubicació dels punts de llum de manera que es redueixi el consum elèctric almenys en un 30%.

La noticia és molt interessant tenint en compte que avui dia, ja existeixen il·luminacions de LED que donen la mateixa qualitat de llum que les convencionals de sodi blanc i permeten estalviar un 75% per cada llum.

Per més informació no dubtin en passar-se pel següent link:

http://plarenovat.cat/2012-enllumenat/plarenovat/qui_pot_demanar_ajut