Muestra Buti2

Exposició de botifarres gràcies a la Federación Catalana de Carnissers i Cansaladers (2º dia Alimentària)

En el dia d’ahir, vam afrontar el segon dia d’Alimentària amb una sorpresa admirable i molt apetitosa per a tots els nostres visitants. Gràcies a la Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers que es troba al nostre estand col·laborant amb nosaltres, vam poder oferir una increïble mostra de botifarres, on vam poder observar més de 75 varietats diferents de botifarres.

La mostra, exposada a les nostres noves vitrines, va ser realitzada pels diferents agremiats que formen part de la Federació i que provenen de diferents punts de la nostra geografia catalana. Aquesta exposició, que va sorprendre a la multitud de visitants que passaven pel nostre estand, va tenir una excel·lent acollida.

En el día de ayer afrontamos el segundo día de Alimentaria con una sorpresa admirable y muy apetitosa para todos nuestros visitantes. Gracias a la Federación Catalana de Carnissers i Cansaladers que se encuentra en nuestro stand colaborando con nosotros, pudimos ofrecer una increíble muestra de butifarras, donde pudimos observar más de 75 variedades distintas de butifarras.

La muestra, expuesta en nuestras novedosas vitrinas, fue realizada por los diferentes agremiados que forman parte de la Federación y que provienen de diferentes puntos de nuestra geografía catalana. Dicha exposición, que sorprendió a la multitud de visitantes que pasaban por nuestro stand, tuvo una excelente acogida.

En el día de ayer afrontamos el segundo día de Alimentaria con una sorpresa admirable y muy apetitosa para todos nuestros visitantes. Gracias a la Federación Catalana de Carnissers i Cansaladers que se encuentra en nuestro stand colaborando con nosotros, pudimos ofrecer una increíble muestra de butifarras, donde pudimos observar más de 75 variedades distintas de butifarras.

La muestra, expuesta en nuestras novedosas vitrinas, fue realizada por los diferentes agremiados que forman parte de la Federación y que provienen de diferentes puntos de nuestra geografía catalana. Dicha exposición, que sorprendió a la multitud de visitantes que pasaban por nuestro stand, tuvo una excelente acogida.

En el día de ayer afrontamos el segundo día de Alimentaria con una sorpresa admirable y muy apetitosa para todos nuestros visitantes. Gracias a la Federación Catalana de Carnissers i Cansaladers que se encuentra en nuestro stand colaborando con nosotros, pudimos ofrecer una increíble muestra de butifarras, donde pudimos observar más de 75 variedades distintas de butifarras.

La muestra, expuesta en nuestras novedosas vitrinas, fue realizada por los diferentes agremiados que forman parte de la Federación y que provienen de diferentes puntos de nuestra geografía catalana. Dicha exposición, que sorprendió a la multitud de visitantes que pasaban por nuestro stand, tuvo una excelente acogida.

En el día de ayer afrontamos el segundo día de Alimentaria con una sorpresa admirable y muy apetitosa para todos nuestros visitantes. Gracias a la Federación Catalana de Carnissers i Cansaladers que se encuentra en nuestro stand colaborando con nosotros, pudimos ofrecer una increíble muestra de butifarras, donde pudimos observar más de 75 variedades distintas de butifarras.

La muestra, expuesta en nuestras novedosas vitrinas, fue realizada por los diferentes agremiados que forman parte de la Federación y que provienen de diferentes puntos de nuestra geografía catalana. Dicha exposición, que sorprendió a la multitud de visitantes que pasaban por nuestro stand, tuvo una excelente acogida.