Asemac

L’Associació Espanyola de la indústria de fleca, bolleria i pastisseria ES RENOVA

La nova “Asociación Española de la Indústria de Panadería, Bollería y Pastelería”, mitjançant aprovació de l’última Assemblea General Ordinaria celebrada a Madrid, porta a terme un sustancial canvi en els seus Estatuts, ampliant el seu àmbit d’actuació a tota la indústria de la panificació.

El nou camí a seguir per ASEMAC, que manté tant el seu antic anagrama com acrònim, és la d’ajudar a empreses espanyoles del sector, que a través de la innovació tecnològica i els departaments en I+D, podran veure reforçades les seves vendes i competitivitat en el mercat espanyol i europeu. El decreixent consum produït en els últims anys a Espanya, contrasta amb l’augment de consum per habitant experimentat en altres  països d’Europa com Francia o Bèlgica, demostrant així, el potencial d’Espanya per incrementar el seu volum de negoci, tant dintre com fora de les nostres fronteres.

Por altre part, destacant la maduresa del mercat intern de bollería, pastisseria, galetes i cereals, el mercat espanyol vol aprofitar-se per incrementar les seves exportacions i diversificar la seva oferta de productes. D’aquesta manera, ASEMAC vol portar a terme totes les actuacions necessàries per el bon desenvolupament del sector, promoure la transferència de coneixement entre operadores i contribuir  al creixement de les empreses en el marc de l’Unió Europea.